Wim van der Berg

Wim van der Berg is a seasoned sports writer and author of several books on rugby, including Blue Bulls: 70 years of glory and Great Moments in Currie Cup History. He has contributed to numerous magazines and newspapers over the past 40 years. He has been involved in rugby as a player, referee, coach, manager and club administrator.

Wim van der Berg is ’n gesoute sportskrywer en outeur van verskeie boeke oor rugby, insluitend Blou Bulle: 70 Gloriejare en Great Moments in Currie Cup History. Hy het oor die afgelope veertig jaar bydraes vir verskeie koerante en tydskrifte gelewer, en was as ’n speler, skeidsregter, afrigter, bestuurder en klubadministrateur by rugby betrokke.

Books by this Wim van der Berg


Find Wim van der Berg on the Web


Buy Our Books